Results for

Rank Participant Participation type Total Time Levels completed Finished
1 HTLGKR-3B1 00:47:58 3 No
2 HTL-Perg 01:08:45 3 No
3 c4ffrey 01:15:19 3 No
4 TeamBessereHEL 01:54:03 3 No
5 Never forget Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung 2016 00:18:01 2 No
6 fruana14 00:20:55 2 No
7 Pink Fluffy Unicorn 00:22:06 2 No
8 kim366 00:22:47 2 No
9 Team_sharknado 00:25:45 2 No
10 mkozonits 00:30:32 2 No
11 DieJediRitter 00:32:20 2 No
12 Team Koben 00:34:56 2 No
13 3AHIF 00:35:33 2 No
14 goto break; 00:37:37 2 No
15 Thomas Mayerl 00:38:52 2 No
16 (null)² 00:39:52 2 No
17 4ahif_htlpinkafeld_updateteamname 00:43:17 2 No
18 razorblur 00:46:14 2 No
19 TGM{for(ever){}} 00:49:49 2 No
20 daniel.stojanovic 00:53:07 2 No
21 B0BH3 00:57:32 2 No
22 rathkolbd 00:57:59 2 No
23 TeamGU 00:58:58 2 No
24 Pointerless 01:00:28 2 No
25 Avicii 01:02:36 2 No
26 Triforce 01:03:40 2 No
27 Resurrection 01:04:09 2 No
28 Losko876i 01:05:28 2 No
29 KOTLETTPANIERT - htlpinkafeld, 3chif 01:07:48 2 No
30 Slavsquad 01:10:31 2 No
31 Tuschn-Solution_HTLPinkafeld_3CHIF 01:12:45 2 No
32 Ork 01:13:40 2 No
33 KAINDORF-DHIF14 01:13:55 2 No
34 felfld15 01:15:03 2 No
35 RoadToTop100-Returns 01:17:06 2 No
36 adamPikusa() 01:17:31 2 No
37 da_mvp 01:19:27 2 No
38 WhileTrue: 01:22:59 2 No
39 ortstd15 01:24:08 2 No
40 ecksed15 01:28:02 2 No
41 Team inTeam 01:36:09 2 No
42 BRG Enns 01:38:51 2 No
43 LU1S 01:40:21 2 No
44 BenediktBrunner 01:55:08 2 No
45 BärGer mit Untertanen 00:34:45 1 No
46 benham 00:46:10 1 No
47 burakyildiz 00:51:38 1 No
48 starflyer 00:54:50 1 No
49 3IT-Programmer 00:54:53 1 No
50 csharpmasterrace 00:56:09 1 No
51 HTlottacringe 00:59:41 1 No
52 NotAVirus 01:02:20 1 No
53 Magnus & Gibi 01:02:59 1 No
54 TeamVisz 01:17:31 1 No
55 Chreys 01:19:10 1 No
56 WhileTrue 01:21:16 1 No
57 HakunaMatata 01:24:54 1 No
58 Donkeys 01:27:45 1 No
59 redn0w 01:37:21 1 No
60 guetler 01:43:56 1 No
61 HTL Leoben 1IT 01:50:58 1 No
62 KCR 01:54:58 1 No
63 2BHITN_1 - 0 No
64 ; - 0 No
65 Adif Heldin - 0 No
66 AmEr_Tinsley - 0 No
67 Ash_CodingGuru - 0 No
68 Benjamin Kindelsberger - 0 No
69 Cheery - 0 No
70 Chooty22 - 0 No
71 Die grauslichen Kawaii-Chaoten - 0 No
72 Dwarf_Giant - 0 No
73 Eben - 0 No
74 Elite Crew - 0 No
75 Fabian M. - 0 No
76 Fabian.T - 0 No
77 Florian Gruber - 0 No
78 Genes - 0 No
79 HTL16-1AHIT-2 - 0 No
80 HTL16-1AHIT-4 - 0 No
81 HTL16-1AHIT-MemeBois - 0 No
82 HTLPinkafeld_3CHIF_tuschn-solution - 0 No
83 Holy Panda Squad - 0 No
84 Javanators - 0 No
85 JulianFriedl2 - 0 No
86 MichaelTendo - 0 No
87 MichielDeGreef - 0 No
88 Muzamil Hussain - 0 No
89 Natasha Nasharuddin - 0 No
90 Petargo - 0 No
91 Samael999 - 0 No
92 Svet-lanka - 0 No
93 Team01 - 0 No
94 ThaOneDude - 0 No
95 TheGilgamesh - 0 No
96 Twister - 0 No
97 abbitious - 0 No
98 agngrynt - 0 No
99 alex.balan13 - 0 No
100 alfu30b - 0 No
101 alumine - 0 No
102 cduma - 0 No
103 dankwalisa - 0 No
104 dmu2018 - 0 No
105 dvictor - 0 No
106 fanistheolog - 0 No
107 gmp009 - 0 No
108 guest140672227541855 - 0 No
109 hansi - 0 No
110 iulyus01 - 0 No
111 jeswin01 - 0 No
112 lorena.krocos94 - 0 No
113 lucasonntag - 0 No
114 matura_whatelse - 0 No
115 mmickee1 - 0 No
116 mnostrataz - 0 No
117 poznyakbogdan - 0 No
118 roflKopt3r - 0 No
119 rshm.varma - 0 No
120 smoroa14 - 0 No
121 team_4ahif_htlpinkafeld_updateteamname - 0 No
122 team_CopyTeam - 0 No
123 team_DieJediRitter - 0 No
124 team_HTL16-1AHIT-1-l>y1h0n - 0 No
125 team_HTL16-1AHIT-2 - 0 No
126 team_HTL16-1AHIT-4 - 0 No
127 team_HTL16-1AHIT-6 - 0 No
128 team_HTL16-1AHIT-MemeBois - 0 No
129 team_HTLPinkafeld_3CHIF_tuschn-solution - 0 No
130 team_KOTLETTPANIERT - htlpinkafeld, 3chif - 0 No
131 team_PixelForge_Java - 0 No
132 team_TeamBessereHEL - 0 No
133 team_WeCanC# - 0 No
134 team_goto break; - 0 No
135 team_teamlibra - 0 No
136 whizz_kid - 0 No
137 Realbrgenns - 0 No
138 yostop - 0 No
139 CopyTeam - 0 No
140 HTL16-1AHIT-1-l>y1h0n - 0 No
141 HTL16-1AHIT-6 - 0 No
142 nwpr - 0 No
143 teamlibra - 0 No
Coder Name Lottery tickets (range 1 - 112)
(null)² 103, 24, 61, 62
2BHITN_1
3AHIF 36, 69, 86, 45
3IT-Programmer
4ahif_htlpinkafeld_updateteamname 55
;
Adif Heldin
AmEr_Tinsley
Ash_CodingGuru
Avicii 107
B0BH3 15
BRG Enns
BenediktBrunner
Benjamin Kindelsberger
BärGer mit Untertanen
Cheery
Chooty22
Chreys
CopyTeam
Die grauslichen Kawaii-Chaoten
DieJediRitter 16, 53, 25, 75
Donkeys
Dwarf_Giant
Eben
Elite Crew
Fabian M.
Fabian.T
Florian Gruber
Genes
HTL Leoben 1IT
HTL-Perg 99, 7, 88, 8, 57, 91, 27, 108, 93, 14
HTL16-1AHIT-1-l>y1h0n
HTL16-1AHIT-2
HTL16-1AHIT-4
HTL16-1AHIT-6
HTL16-1AHIT-MemeBois
HTLGKR-3B1 1, 65, 2, 85, 105, 59, 92, 76, 109, 30
HTLPinkafeld_3CHIF_tuschn-solution
HTlottacringe
HakunaMatata
Holy Panda Squad
Javanators
JulianFriedl2
KAINDORF-DHIF14
KCR
KOTLETTPANIERT - htlpinkafeld, 3chif
LU1S
Losko876i 28
Magnus & Gibi
MichaelTendo
MichielDeGreef
Muzamil Hussain
Natasha Nasharuddin
Never forget Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung 2016 112, 66, 35, 22, 6, 72, 10, 12, 46, 94
NotAVirus
Ork
Petargo
Pink Fluffy Unicorn 96, 83, 106, 90
Pointerless 98
Realbrgenns
Resurrection 47
RoadToTop100-Returns
Samael999
Slavsquad
Svet-lanka
TGM{for(ever){}} 101
Team Koben 32, 48, 52, 41
Team inTeam
Team01
TeamBessereHEL 64, 82, 19, 3, 100, 102, 87, 104, 40, 79
TeamGU 54
TeamVisz
Team_sharknado 17, 44, 110, 31
ThaOneDude
TheGilgamesh
Thomas Mayerl 5, 71, 56, 60
Triforce 68
Tuschn-Solution_HTLPinkafeld_3CHIF
Twister
WhileTrue
WhileTrue:
abbitious
adamPikusa()
agngrynt
alex.balan13
alfu30b
alumine
benham
burakyildiz
c4ffrey 80, 97, 34, 51, 67, 20, 38, 89, 78, 63
cduma
csharpmasterrace
da_mvp
daniel.stojanovic 26
dankwalisa
dmu2018
dvictor
ecksed15
fanistheolog
felfld15
fruana14 81, 33, 21, 23, 39, 73, 74, 43, 13, 111
gmp009
goto break; 18, 50, 37, 9
guest140672227541855
guetler
hansi
iulyus01
jeswin01
kim366 4, 84, 11, 77
lorena.krocos94
lucasonntag
matura_whatelse
mkozonits 70, 42, 29, 95
mmickee1
mnostrataz
nwpr
ortstd15
poznyakbogdan
rathkolbd 58
razorblur 49
redn0w
roflKopt3r
rshm.varma
smoroa14
starflyer
team_4ahif_htlpinkafeld_updateteamname 55
team_CopyTeam
team_DieJediRitter 16, 53, 25, 75
team_HTL16-1AHIT-1-l>y1h0n
team_HTL16-1AHIT-2
team_HTL16-1AHIT-4
team_HTL16-1AHIT-6
team_HTL16-1AHIT-MemeBois
team_HTLPinkafeld_3CHIF_tuschn-solution
team_KOTLETTPANIERT - htlpinkafeld, 3chif
team_PixelForge_Java
team_TeamBessereHEL 64, 82, 19, 3, 100, 102, 87, 104, 40, 79
team_WeCanC#
team_goto break; 18, 50, 37, 9
team_teamlibra
teamlibra
whizz_kid
yostop