Results for
View Global Results

Rank Participant Participation type Total Time Levels completed Finished
1 QAQ? 03:13:42 4 No
2 kiirala 03:51:42 4 No
3 Rapitops 01:48:32 3 No
4 Vinoy 02:07:53 3 No
5 Team Täränt 02:24:38 3 No
6 289_29689 02:50:07 3 No
7 kenjifam 02:53:01 3 No
8 Lumitykki 03:15:34 3 No
9 ${TEAM_NAME} 00:49:34 2 No
10 Maailman vaikein sudoku 01:06:17 2 No
11 Fatt Talk 01:24:29 2 No
12 omrigan 01:33:43 2 No
13 daraku 01:41:07 2 No
14 Koodi kolmoset 01:43:57 2 No
15 stevephuc 02:25:35 2 No
16 Phuc Nguyen 02:38:38 2 No
17 sake 03:19:02 2 No
18 4inBinary 03:20:24 2 No
19 Sangita 03:51:44 2 No
20 Dizotoff 02:37:53 1 No
21 MostafaHazareh - 0 No
22 RolandDeschain - 0 No
23 Team täränt - 0 No
24 dariush624 - 0 No
25 jide - 0 No
26 kakuro - 0 No
27 tykkipeli - 0 No
28 täränt - 0 No
Coder Name Lottery tickets (range 1 - 36)
${TEAM_NAME} 10
289_29689 11
4inBinary
Dizotoff
Fatt Talk
Koodi kolmoset
Lumitykki 17
Maailman vaikein sudoku
MostafaHazareh
Phuc Nguyen
QAQ? 16, 32, 18, 20, 6, 7, 24, 13, 30, 31
Rapitops 36, 9, 26, 28
RolandDeschain
Sangita
Team Täränt 1, 19, 21, 27
Team täränt
Vinoy 2, 34, 35, 5
daraku
dariush624
jide
kakuro
kenjifam 23
kiirala 33, 3, 4, 22, 8, 25, 12, 29, 14, 15
omrigan
sake
stevephuc
tykkipeli
täränt